top of page
Föreläsninga

Våra tjänster

Centrets psykologiska och andliga rådgivningstjänster

Ungar som leker Tug of War
  • Psykologisk och andlig rådgivning 

 

       Tillhandahållande av tjänster för individer och grupper. Det gynnar dem som behöver                                  psykologisk och andlig rådgivning under övervakning av en grupp kvalificerade specialister

        med lång erfarenhet inom båda områdena. 

  • Vetenskapliga forskningstjänster

 

      Genomföra studier om verkligheten i samhället, följa upp befintliga och nya frågor, och förse                      de berörda myndigheterna med resultaten från dessa studier.

  • Utbildningstjänster

 

      Att hålla utbildningar för de olika grupperna på

      ett sätt som stärker deras kompetens och

      kvalificerar dem för att möta samhällets behov. 

  • Psykoandligt stöd och utbildningstjänst 

 

     Genom psykologiskt och andligt stöd som

     riktar sig till ungdomar och familjer med

     psykologiska och andliga program,

     utöver att anordna seminarier, workshops,

     andliga sporter och läger. 

  • Utveckla talanger för att förebygga och behandla, såsom musik och målning, och styra andra talanger mot aktuella centra för att ta itu med psykologiska frågor genom att väcka människors talanger.

Centrets program

Dekorera påskägg
  • Familjepsykologiskt stödprogram 

 

Tillhandahåller psykologiskt och andligt stöd, samt rådgivning genom utbildningsseminarier, rådgivningssessioner och andliga aktiviteter (andliga sporter) och fritidsaktiviteter för alla familjemedlemmar 

 

  • Ungdomspsykologiskt stödprogram 

 

Tillhandahåller psykologiskt och andligt stöd, samt rådgivning genom utbildningsseminarier, rådgivningssessioner och olika aktiviteter för ungdomar, vilket förstärker deras roll och utvecklar deras förmåga att hantera livets svårigheter.

Kurser
bottom of page