top of page

Finns det ett förhållande mellan vetenskap och tro eller måste den ena utesluta den andra?

För min del som läkare, finns det generellt två aspekter.

Det finns människor som tror att jag överväger tron och förkastar vetenskapen.

Sedan finns det religiösa människor som tror att jag avvisar tro när vi vänder oss till vetenskapen i samband med olika sjukdomsbehandlingar.


Om vi ser det från patientens perspektiv finns även där två sidor.

Jag minns en patient som fick hjärtinfarkt och vägrade ta emot behandling. Dennes argument var ”Jag litar enbart på Jesus Kristus”.

En annan patient som hade fått medicin för sin depression var fortfarande inte lugn i sinnet och trodde att hen skulle använde medicinen på ett onaturligt vis, som tyder på svag tro.


Kära ni,

Är inte detta läkemedel även den en välsignelse från vår Herre så som när han ger oss vårt dagliga bröd?

Tvivlar du även på snickaren som byggde taket du sitter under?

Eller dina kläder som tillverkades av en skräddare?

För att inte tala om den digitala världen som du tittar på just nu via dina sociala medier.

Allt detta är inte tecken på svag tro.


Problemet är inte vetenskapen. Författaren Dennis De Rougement sa: ”Atombomben är inte i sig själva faran, det är bara något…den fruktansvärda faran är…människan.”

Problemet är inte heller tron. För tron är inte i sig själva faran, den fruktansvärda faran är människan som kan förvandla tro till en atombomb för att förstöra mänskligheten.


Men vart ligger problemet då?

Låt mig ge er ett exempel från min arbetserfarenhet som läkare.

En gång frågade jag en patient vad hen blir mest less över kring oss läkare.

Till svar fick jag:

”När ni misslyckas att skapa en relation med oss sjuka patienter.

Vi får intrycket att ni är överlägsna och vi som patienter känner oss definitivt underlägsna.

Ni bär på vetenskapliga kunskaper som skapar ett hinder mellan er och oss.

Ni glömmer att det sanna förhållandet skapas när ni delar vår smärta och visar sympati, inte bara er kunskap.”


Ja, det är farligt om vi endast begränsar vår tro till vår kunskap då det kan leda till att vi mister vår mänsklighet.

Men det är lika farligt att ignorera vetenskapen, för då förnekar vi Guds gåva.Bibeln säger i Första Korinthierbrevet 8:1 ”Men kunskapen gör oss uppblåsta, det som bygger upp är kärleken”


Med det sagt vill jag påpeka att kunskap är en gåva från Gud, och det är vad vi kan observera redan i Bibelns första sidor.

När Gud skapade människan, beordrade han att ge namn till djur, växter, med mera. Detta är grundläggande för vetenskapen. Naturvetenskapen bygger på att ge alla varelser, kemiska ämnen, och fysiska krafter ett namn.


Så är det möjligt för mig, och dig, att tro på vetenskapen och dess områden, och samtidigt vara troende?


Svaret är helt enkelt ja!

Gud ledde mig till vetenskapen,

Och med den kunskapen hjälper det mig att sprida sanningen om att Gud är kärlek.


Allt gott till er alla.


37 visningar0 kommentarer
bottom of page