top of page

Familj i fokus

Verksamheten  strävar efter att uppmärksamma individer och/eller familjer i ett tidigt stadige i ett förebyggande syfte. Det är angeläget att individer och/eller familjer får rätt hjälp och stöd för sina problem i tid.

 

Målet är att bemöta alla individer och familjer där de är på ett individanpassat och respektfullt sätt oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön eller sexuell läggning.

 Projektet möjliggörs med bidrag från Livets fond. Läs mer på www.respektlivet.nu 

Family in the Park
Familj i fokus
Nå toppen

Vad vill vi uppnå ?

● Kortsiktig vill vi fånga barn/ungdomens/och familjens uppmärksamhet, vara tillgänglig för att svara på kontroversiella frågor som alltid dyker upp. Detta genom att ha olika föredrag där vi visar hur vi står i frågan och hur vi ska stå med tro och framför allt varför.  

● Långsiktigt vill vi skydda kärnfamiljen enligt ovan genom att utbilda familjerna. Vi vill vara motkraft till allt som vill förhindra livets naturliga gång.

Projektets syfte

Att så snart som möjligt hjälpa individen/ ungdomen och sina föräldrar att förebygga problemutveckling bland annat psykiska måendet, våld i nära relationer, eller konflikt inom familjen.


Att insatserna utformas efter beprövad erfarenhet, aktuell forskning.


Att i uppsökande arbete finna barn och ungdomar som riskerar utsättas för våld och hot, missbruk och gängkriminalitet.


Att i uppsökande arbete finna barn och ungdomar som befarar att utvecklar en ogynnsam psykosocial utveckling.

Vad vill vi uppnå?
Projektets syfte
bottom of page